O nas, czyli wszystko o Jubiler MJ

Nasza firma posiada wieloletnią tradycję. Osobiście uważany jestem przez klientów z naszego okręgu za jednego z najlepszych złotnika, jubilera w Gdańsku. Zawdzięczam to wyłącznie swojemu doświadczeniu w branży. Na atrakcyjność mojej oferty ma także cena. Nie od dziś wiadomo, że przy dużych zamówieniach cena jest po prostu niższa. Ponadto szeroki asortyment towarów oraz ich jakość stanowią o mojej przewadze konkurencyjnej. Dzięki temu klient ma wybór a to stanowi dla mnie ważny element funkcjonowania zakładu jubilerskiego.

Na naszej stronie Jubiler MJ znajdą Państwo tylko niewielką część asortymentu.
W celu zapoznania się z całą ofertą, zapraszamy do naszego sklepu internetowego.

Firma nasza istnieje od 1956r. Jest to firma z tradycjami, prowadzona jest od pokoleń. Na początku firma zajmowała się usługami zegarmistrzowskimi, a od 1994r. prowadzi sprzedaż zegarków i biżuterii złotej. Jesteśmy autoryzownymi przedstawicielami sprzedawanych przez nas zegarków. Wystwiamy faktury i paragony oraz załaczamy oryginale gwarancje. Posiadamy duży wybór zegarków naręcznych-klasycznych i modowych, zegarów ściennych  i budzików. Ofertę naszą staramy się stale powiększać zgodnie z trendami jak i z potrzebami naszych klientów. Zapewniamy dostęp do autoryzowanych serwisów.                    

Służymy również profesjonalną obsługą, doświadczeniem, szybką i bezpieczną dostawą zakupionych zegarków. Jesteśmy również "elastyczni" co do ceny zegarków - zawsze można negocjować. Dodatkowo proponujemy grawerowanie na zakupionych zegarkach (patrz: grawerowanie). Zapraszamy do naszego sklepu. Wszystkie pytania prosimy kierować na niżej podany adres e-mail: jubilermj@op.pl i telefon 58 301 11 08.                                                                 

JUBILERMJ Złoto & Zegarki

Sprzedaż wyrobów jubilerskich
ul. Kołodziejska 7/9b
80-836 Gdańsk
tel. 058 301 11 08
jubilermj@op.pl


Godziny otwacia:
Poniedziałek - piątek: 10.00-18.00
sobota:  10.00-14.00

E-mail info@jubilermj.pl
 

 
Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej RODO)., proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami!!!

Nota Prawna:

Zgodnie z art. 13 RODO administrator danychzbierając dane osobowe bezpośrednio od osób których dane dotyczą (czyniąc to jako administrator danych), tj., również od Państwa zobowiązany jest do przekazania tej osobie wszystkich wymaganych i wymienionych w tym przepisie informacji.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Obowiązek informacyjny)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małgorzata Józefczyk prowadzący działalność gospodarczą pod Sprzedaż Wyrobów Jubilerskich Małgorzata Józefczyk (dalej zwany Sprzedaż Wyrobów Jubilerskich Małgorzata Józefczyk) z siedzibą przy ul. Kołodziejskiej 7 w lokalu nr 9b, 80 - 836 Gdańsk, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5830217458.

Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedaż Wyrobów Jubilerskich Małgorzata Józefczyk w celach kontaktowych i w zakresie określnym w formularzu kontaktowym, podstawę prawna przetwarzania Pani/Pana danych stanowi w tym wypadku artykuł 6 ust.1 lit f) RODO. Jednocześnie informujemy, że w wypadku skorzystania przez Pana/Panią z usług administratora danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych artykuł 6 ust. 1 lit b) RODO, marketingu własnych produktów i usług (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w celach podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit c) RODO).

Podmioty, którym mogą być udostępnione Pani/Pana dane osobowe:

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych podmiotom które Pani/Pan wskaże w swoim oświadczeniu (np. Towarzystwom Ubezpieczeniowym, rodzinie, etc.) lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w szczególności Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, powszechnemu operatorowi pocztowemu, organom dochodzeniowo-śledczym, sądom. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogę być ujawniane podmiotom wspierającym Sprzedaż Wyrobów Jubilerskich Małgorzata Józefczyk tj.: serwisanci systemów informatycznych, kancelarie prawne, firmy consultingowe i audytorskie. Sprzedaż Wyrobów Jubilerskich Małgorzata Józefczykbędzie ujawniać w/w podmiotom Pani/Pana dane osobowe zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności Sprzedaż Wyrobów Jubilerskich Małgorzata Józefczykbędzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na jej rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO.

Sprzedaż Wyrobów Jubilerskich Małgorzata Józefczyk nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W sytuacji skorzystania przez Panią/Pana usług  Sprzedaż Wyrobów Jubilerskich Małgorzata Józefczyk. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych (przedawnienie roszczeń w relacjach gospodarczych wynosi przeważnie 3 lata, natomiast w wypadku umów zawartych z konsumentami, z wyłączeniem roszczeń okresowych, okres ten wynosi 10 lat.). Przetwarzanie danych w celach rachunkowych i podatkowych, co do zasady będzie się odbywać przez okres nie, krótszy niż 5 lat, przy czym szczegółowe okresy są określone w przepisach prawa np. przepisach podatkowych. Dodatkowo Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Zakład Złotniczy Jacek Józefczyk i będą przechowywane do czasu wniesienia przez Panią/Pana ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby realizacji takich celów.

Przysługujące Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przezSprzedaż Wyrobów Jubilerskich Małgorzata JózefczykPrzysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia gdy są nadmiarowe lub nieprawdziwe, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim . Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, w tym ich udostępniania, w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez Sprzedaż Wyrobów Jubilerskich Małgorzata Józefczyk. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tymprofilowaniu.

Kontakt z administratorem danych osobowych: Jeśli chciałaby/chciałby Pani/Pan dowiedzieć się więcej w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, zmienić złożone przez siebie któreś z oświadczeń lub skorzystać z przysługujących jej/jemu powyżej wskazanych praw, prosimy o kierowanie korespondencji pod adres siedziby  Sprzedaż Wyrobów Jubilerskich Małgorzata Józefczyk lub na adres info@jubilermj.pl. W przypadku skierowania w/w/ korespondencji do Sprzedaż Wyrobów Jubilerskich Małgorzata Józefczyk zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa udzieli Pani/Panu odpowiedzi w terminie 30 dni. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań jakie nam Pani/Pan przekaże termin odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 90 dni, wówczas poinformujemy Panią/Pana w terminie miesiąca o takim wydłużeniu.


top